درباره ما

 

دوره‌های تخصصی

با توجه به توسعه چند جانبه علوم مهندسی، امروزه تصور یافتن فردی با توانایی های متعدد بصورت تخصصی در چند زمینه بسیار نادر و بعید است. به همین جهت امکان راهبری و اجرای پروژه که حتی در ساده ترین حالت دارای جنبه های مختلف می باشد، بی شک در گروی تشکیل تیم و کارگروه های تخصصی می باشد. از سوی دیگر نمی توان انکار نمود که توانایی تدریس تخصص و یا نرم افزار تخصصی قابلیتی است که پس از سال ها کار صنعتی و تخصصی قابل دستیابی است.

آکادمی ایده مفتخر است که با همکاری جمعی از برجسته ترین مدرسین نرم افزارهای مهندسی و تخصصی، فضایی را فراهم نموده تا در بستر آن امکان ارائه مشاوره و اجرای پروژه های مختلف صنعتی و دانشگاهی فراهم شده است. از سوی دیگر با بهرمندی از این گروه تخصصی امکان ارائه دوره های آموزشی تخصصی در این مجموعه فراهم شده است.

به منظور دسترسی به آموزش سریع تر و تخصصی تر مطالب آموزشی با دو رویکرد آموزش مبحثی بصورت تخصصی و آموزش پروژه محور در قسمت های مختلف سایت قرار داده شده است که به عنوان یک حلقه تکمیلی در کنار دوره های حضوری می توانید از آن استفاده نمایید

فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.
فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.