مقید کردن Body در SolidWorks

جابجایی و قیدگذاری برای Body در SolidWorks

تا به این جا سه آموزش در مورد Body در SolidWorks در iranidea داشتیم. ابتدا در مورد کاربرد و روش ایجاد Body در SolidWorks توضیحاتی دادیم. سپس روش ذخیره کردن و مدیریت Body در SolidWorks را آموزش دادیم. در نهایت یادگرفتیم چطور یک Body را وارد یک Part کنیم که این موضوع شبیه وارد کردن چند Part در محیط مونتاژ بود. دراین آموزش سعی داریم روش جابجایی و قید گذاری Body در SolidWorks را آموزش دهیم.

دستور Move/Copy Bodies

این دستور از مجموعه Feature است، پس به احتمال زیاد می‌توان آن را در منوی Insert پیدا کرد. مسیر Insert>>Feature را دنبال کنید. همچنین می‌توانید از بخش Search Command برای پیدا کردن این دستور کمک بگیرید. Search Command را قبلا در اینجا آموزش دادیم.

دستور Move/Copy Body از دو روش کلی برای جابجا کردن Body در SolidWorks استفاده می‌کند. روش اول سیستم قیدگذاری است. در این روش دقیقا شبیه محیط Assembly با انتخاب قیدهایی که همه در بخش Standard از دستور Mate قرار دارند می‌توانیم موضوعات را جابجا کنیم.

اعمال قید standard برای Body در SolidWorks

قید برای Body در SolidWorks

فقط یک تفاوت خیلی اساسی با کار در محیط مونتاژ وجود دارد. در محیط مونتاژ، قطعات با توجه به درجات آزادی، در محیط حرکت می‌کردند و هنگام اجرای دستور Mate، جابجایی مدل‌ها بر اساس آزادی آنها تعیین می‌شد. ولی در مجموعه Part قطعات به واسطه Sketch و قیود موجود در در Sketch در محل ثابتی قرار دارند. حال اگر قرار باشد این موضوعات توسط دستوری جابجا شوند، حتما باید تعین کرد که در این جابجایی کدام قطعه باید اجازه حرکت کردن را داشته باشد. این مورد باید در بخش Bodies to Move  انتخاب شود.

روش دوم استفاده از گزینه Translate/Rotate است که در شکل بالا دکمه آن مشخص شده است. در این وضعیت منوی دستور همانند شکل زیر خواهد شد. در این حالت، همانطور که در شکل زیر مشخص است، می‌توان از حالت Translate و یا Rotate استفاده کرد.

حرکت دادن Body در SolidWorks با استفاده از دستور move

وضعیت جابجایی و دوران برای حرکت دادن Body در SolidWorks

کار با Relation در جابجایی Body در SolidWorks

در بخش Bodies to Move قطعه‌ای که در آموزش قبل وارد این محیط کرده بودیم را انتخاب کنید. در بخش Mate Settings دو سطح استوانه‌ای که در شکل مشخص شده است را به نرم‌افزار بدهید. اگر از بخش Option گزینه Preview فعال باشد، نتیجه را همانند شکل مشاهده می‌کنید.

مجموعه mate برای جابجایی بدنه در SolidWorks

قید دادن برای جابجایی Body در SolidWorks

اگر احیانا راستای قرار گیری دو قطعه مناسب نبود، با عبارت Mate Alignment که در پایین دستور است، می‌توان موضوعات را چرخش داد تا راستای دوم ایجاد شود. در نهایت دستور را تایید کنید. چون در بخش Bodies to Move، فلنج انتخاب شده بود، در زمان قیدگذاری، قطعه سمت راست حرکت کرد و همراستا با قطعه چپ قرار گرفت.

کار با Move/Rotate در جابجایی Body در SolidWorks

در قسمت Bodies to Move/Copy فلنج را به عنوان قطعه‌ای که باید جابجا شود انتخاب کنید. اگر گزینه Copy روشن باشد، در قسمت پایین آن باید تعداد موضوعات برای کپی را تعین کرد.

در بخش Translate، اگر هیچ موضوعی در بخش Translate Reference انتخاب نشود، همانند شکل زیر می‌توان از سه محور موجود در محیط گرافیکی استفاده کرده و با درگ کردن آنها، قطعه را جابجا کرد. همچنین برای جابجا کردن به مقدار معین می‌توان از سه مقدار X و Y و Z استفاده کرد.

روش جابجا کردن Body در SolidWorks با دستور move

وضعیت move برای کار با Body در SolidWorks

برای Rotate کردن هم شرایط همانند بالا است. ابتدا گزینه Rotate را فعال کنید. در این حالت هنوز گزینه Copy فعال است. اگر در بخش Rotation Reference یک موضوع انتخاب شود، فقط یک مقدار برای دوران وجود دارد، این مقدار می‌تواند موضوع را حول این محور دوران داد. اگر هیج موضوعی به عنوان مبنا انتخاب نشود، ۶ عبارت برای تنظیم وجود دارد. سه مقدار X و Y و Z برای تعین مرکز دوران است. سه عبارت بعدی مربوط به زاویه دوران حول محورهایی است که از نقطه قبلی عبور می‌کند.

حالت Rotate برای کار با Body در SolidWorks

rotate برای دوران دادن Body در SolidWorks

نکته قابل توجه در کار با Body در SolidWorks

در آموزش‌های قبلی در مورد Body در SolidWorks این نکته را گفته بودم. به دلیل اهمیت، مجددا آن را تکرار می‌کنم. آموزشی که در اینجا گفت شد، شبیه‌ترین حالت به قیدگذاری موضوعات در محیط مونتاژ است. بسیار واضح است که قیدگذاری در محیط مونتاژ خیلی آسان‌تر از استفاده از دستور Move/Copy Body است. بنابراین تنها در صورتی وارد فضای Multi Body شوید که شرایط طراحی ایجاب کند. در غیر این صورت کار در محیط مونتاژ سریع‌تر است.

در آموزش بعدی باید آخرین موضوع مهم در مورد کار با بدنه‌ها را توضیح داد. این موضوع، بررسی برخورد بدنه‌ها است. در گذشته در مورد بررسی برخورد موضوعات در محیط مونتاژ مطلبی در سایت قرار دادم. در موضوع بعدی، این حالت در مورد بدنه‌ها اجرا خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.
فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.