تفاوت Body و Feature در مجموعه Pattern از نرم‌افزار SolidWorks

تعریف Body در SolidWorks

منظور از مجموعه Pattern، تمام دستورات موجود در زیرمجموعه Linear Pattern است. این مجموعه شامل Linear Pattern، Circular Pattern، Mirror، Curve Driven Pattern، Sketch Driven Pattern، Table Driven Pattern، Fill Pattern و Variable Pattern است. نرم‌افزار SolidWorks تقریباً در این زمینه از تمام نرم‌افزارهای مشابه مثل CATIA و Inventor قوی‌تر است.  دستور Variable Pattern قبلاً در سایت توضیح داده شده است.

pattern in SolidWorks

تمام این دستورات یک بخش مشترک دارند که در شکل ۲ نمایش داده شده است. انتخاب موضوع Pattern از بین حالت‌های Feature، Face و Body. بحث اصلی در اینجا انتخاب بین Feature و Body است.

body and feature in pattern

هر نرم‌افزار طراحی سه بعدی، تعریف مشخصی از Body دارد. در SolidWorks به حجم‌هایی که به هم اتصال ندارند Body گفته می‌شود. این وضعیت می‌تواند هم در شکل زیر اتفاق بیفتد که دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند:

body in solid

و هم در شکل زیر که حجم‌ها فضای مشترک دارند ولی گزینه Merge Result خاموش بوده است. در هر دو حالت از نمودار درختی مشخص است که چند بدنه در محیط وجود دارد و اصطلاحاً در وضعیت Multi Body هستیم.

multi body in SolidWorks

تفاوت Body و Feature در SolidWorks

برای مشخص شدن تفاوت، مثال زیر را در نظر بگیرید. ابتدا یک مستطیل در محیط Sketch نرم‌افزار SolidWorks رسم کنید. سپس با دستور Extrude به این مستطیل حجم دهید. سپس وارد محیط Sketch صفحه رویی مستطیل شوید. در این صفحه یک شش ضلعی رسم کنید. سپس این شش ضلعی را با دستور Cut Extrude از مستطیل قبلی کم کنید.

feature patter in solidworks

حال دستور Linear Pattern را اجرا کنید. در Direction1 و Direction2 دو لبه مستطیل را بدهید. اگر جهت‌ها برعکس بود، از گزینه Reverse Direction استفاده کنید. در بخش Feature، شش ضلعی که با Cut Extrude ایجاد کردید را انتخاب کنید. تعداد و فاصله را همانند شکل زیر تنظیم کرده و دستور را تأیید کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید، شش ضلعی در کل سطح پخش خواهد شد.

linear pattern in SolidWorks

این بار یک شش ضلعی در محیط Sketch نرم‌افزار SolidWorks رسم کنید. سپس همین شش ضلعی را با دستور Extrude حجم دهید. نتیجه همانند شکل زیر است.

extrude in SolidWorks

مجدداً دستور Linear Pattern از SolidWorks را اجرا کنید. با همان روال قبلی، در بخش Feature، حجم Extrude ایجادشده در بخش قبل را انتخاب کنید. این بار اگر دستور را تأیید کنید مشاهده می‌کنید که هیچ تکراری در محیط SolidWorks ایجاد نشده است. همچنین پیغام خطا در نمودار درختی نشان‌دهنده‌ی عدم اجرای دستور است.

error in linear pattern of solidworks

البته توجه داشته باشید که در حالت قبل در دستور Linear Pattern از SolidWorks اگر در بخش Option گزینه Partial Preview روشن باشد، در محیط گرافیکی نتیجه Pattern نمایش داده می‌شود، ولی بعد از تأیید دستور، مجدداً نتیجه همان خطای قبلی است.

partial preview in SolidWorks

رفع خطای Feature در بخش Linear Pattern از SolidWorks

حال نوبت به رفع مشکل ایجادشده است. در حالت آخر، نتیجه Pattern چند Body جدید است. یعنی در شکل بالا، اگر فرض کنیم دستور تأیید می‌شود در نمودار درختی به تعداد موضوعات Patten باید Body جدید در نمودار درختی ایجاد می‌شد. به یاد داشته باشید در تمام دستورات مجموعه Pattern اگر حاصل دستور در SolidWorks یک بدنه جدید باشد، باید ورودی را هم در بخش Body انتخاب کرد.

body pattern in SolidWorks

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.
فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.