Extend کردن همزمان دو موضوع در SolidWorks

حالت Corner از دستور Trim در SolidWorks

همانطور که قبلاً توضیح دادم یکی از دستورات پر کاربرد در SolidWorks و سایر نرم‌افزارهای مدل‌سازی همانند CATIA و Inventor، دستور Trim است. از این دستور برای برش دادن موضوعات متقاطع استفاده می‌شود. اگر موضوعات نقطه تلاقی نداشته باشند نمی‌توان آنها را برش داد. همانند شکل ۱ در SolidWorks پنج روش مختلف برای Trim داریم. روش Power Trim، Trim to Closest، Trim Away Inside و Trim Away Outside ماهیتاً برای برش دادن یک موضوع طراحی شده‌اند. روش‌ Corner می‌تواند دو موضوع را همزمان برش دهد.

Trim in SolidWorks

البته در مورد Trim Away Inside و Trim Away Outside ممکن است روش انتخاب مرز و موضوعات به نحوی باشد که دو سمت از یک موضوع برش بخورند و یا اصلاً برشی در موضوعات ایجاد نشود. بطور مثال ویدیو آموزشی SolidWorks زیر این موضوع را نمایش می‌دهد.

در نوار ابزار Sketch همانند شکل ۲، در کنار دستور Trim دستور Extend هم قرار دارد که برعکس دستور Trim رفتار می‌کند. از این دستور برای امتداد دادن موضوعات در SolidWorks استفاده می‌شود.

موقعیت Extend در SolidWorks

در مورد دستور Extend در SolidWorks باید توجه داشت که هر زمان با کلیک روی یک موضوع، اگر امکان Extend کردن از هر دو سمت فراهم باشد، با توجه به اینکه محل کلیک به کدام انتهای موضوع نزدیک‌تر است، امتداد انجام خواهد شد. این موضوع در شکل ۳ نمایش داده شده است.

extend line in SolidWorks

نکته این آموزش، Extend کردن همزمان دو موضوع همانند دو خط مشخص شده در شکل ۴ است. ویژگی این دو خط، عدم تقاطع مشخص است.

extend with no cross point in SolidWorks

در این حالت، زمانی که بعد از اجرای دستور Extend از SolidWorks روی یکی از خطوط کلیک می‌کنید، این خط امتداد نخواهد یافت، چرا که هیچ تلاقی در امتداد آن با خط دوم وجود ندارد. ابزار کارگشا در این حالت، دستور Trim است. وضعیت Corner از این دستور، قابلیت Trim کردن و Extend کردن همزمان موضوعات را دارد. همانند شکل ۵، دستور Trim را اجرا کرده، سپس آن را در وضعیت Corner قرار دهید. در این حالت باید روی دو خط کلیک کنید. نتیجه این کار در SolidWorks امتداد همزمان هر دو موضوع است.

corner Trim for Extend in SolidWorks

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.
فقط چند ثانیه ...
  ما همواره از اطلاعات تماسی شما محافظت می کنیم.